vrh F - 05.03.2021 Waridabel

počet fen:  5

počet psů: 2

 

otec:  C.I.B. MultiCh. Venyim Gyöngye Hudson
matka: ERI Waridabel

Kontakt

CHS Honey Moravia Jihomoravský kraj - BRNO
604 848 949 - 603 213 665 honeymoravia@omail.ai - dydkovi@seznam.cz