vrh G - 21.08.2020 Berknop (CZ)

počet fen:  4

počet psů: 0

otec:  C.I.B. MultiCh. Venyim Gyöngye Hudson
matka: QARBARA Bersaltyna

Kontakt

CHS Honey Moravia Jihomoravský kraj - BRNO
604 848 949 - 603 213 665 honeymoravia@omail.ai - dydkovi@seznam.cz