vrh H - 17.03.2021 Yukon Territory

počet fen:  2

počet psů: 8

 

otec:  C.I.B. MultiCh. Venyim Gyöngye Hudson
matka: BELLIS Yukon Territory

Kontakt

CHS Honey Moravia Jihomoravský kraj - BRNO
604 848 949 - 603 213 665 dydkovi@seznam.cz